Brandspuit

Voor deze brandspuit-afdeling ben ik veel dank verschuldigd aan de Brandweerdatabase, met name Wim Schuitema die mij regelmatig weer nieuwe vondsten toestuurt.

De foto’s van de Borga brandspuit in de speeltuin zijn gemaakt door dhr. Molkenboer maar de rechten hiervan liggen bij De Volkskrant. De foto’s mocht ik plaatsen omdat dit zou passen in het gedachtengoed van dhr. Molkenboer

Philips bedrijfsbrandweer
Zie voor informatie op : "Levensloop brandspuit Capelle"
Deze brandspuit eindigde in een speeltuin. En dan te beseffen dat deze brandspuit langdurig is ingezet bij de bestrijding van branden na het bombardement op Rotterdam. De inzet was een flinke aanslag op zijn functioneren. Zie voor informatie op: "Levensloop brandspuit Capelle.
Ter Apel.
Ter Apel
Met dank aan Cultuurhistorische vereniging Ten Boer.
Met dank aan Cultuurhistorische vereniging Ten Boer.

Usquert. 1925. Het noorden in woord en beeld.

Borga Brandspuit Bodegraven.
Brandspuit Streefkerk. Met dank aan Schuitema via brandweerdatabase