Personeel-bijstandsfonds 1908.

Op 8 Maart 1909 werd door het smeden personeel der firma Ter Borg & Mensinga eene bespreking gehouden tot het oprichten van een ondersteuningskas om op financieel gebied te komen tot ondersteuning bij ziekte en andere huishoudelijke moeilijkheden.    Voorzitter De Weerd,  secretaris K. Meijer,  penningmeester  G. Olthof.     Voorzitter De Weerd komen we verderop op terug.

Voorzitter Doeije van der Weerd kwam te overlijden door de gevolgen van een ongeval tijdens zijn werk.

Weduwe van der Weerd kreeg toen steun van het fonds wat door haar man was opgericht.

Zie hier voor meer informatie.